تبلیغات
بــــــــــرهان و عــــــــــرفان - متعمقین چه کسانی هستند؟


متعمقین چه کسانی هستند؟

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

 
در ارتباط با جایگاه توحیدی شش آیة اول سورة حدید - كه آیة مذكور جزءِ آنهاست - به دو حدیث كه نشان دهندة اهمیت این آیات است، اشاره می‌شود.
1. در تفسیر قمی آمده است كه آیة آغازین سورة حدید همان سخن پیامبر? است كه فرمود:
اُعْطِیتُ جوامعَ الكلم؛[1]
جامع همة سخنان به من داده شد.
با توجه به حدیث بعدی معلوم می‌شود كه سورة اخلاص و شش آیة اول سورة حدید، دربرگیرندة همة سخنان توحیدی است.
2. عاصم بن حُمَید[2] می‌گوید: از امام سجاد?دربارة توحید سؤال شد،فرمود:
إنَّ اللهَ - عزّوجلّ - عَلِمَ أنـَّه یكونُ فی آخر الزَّمان اَقوامٌ مُتَعمِّقون، فَأنْزَلَ اللهُ تعالی } قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ { و الآیاتِ مِن سُورةِ الحدید - إلی قوله - } عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ { فَمَن رامَ وَراءَ ذلك فَقَدْ هَلَكَ؛[3] خدای بزرگ می‌دانست كه مردمانی مُتَعَمِّق (فرو روندگان در مطالب) در آخرالزمان خواهند آمد؛ به همین جهت، سورة توحید و آیاتی از سورة حدید را فرو فرستاد. پس هركس ورای آن را قصد كند هلاك می‌گردد.
براساس این حدیث، اگر كسی در مباحث توحیدی به چیزی غیر از آنچه كه در سورة توحید و این آیات سورة حدید آمده است تمسك كند و حركت علمی و اعتقادیش سازگار با این آیات نباشد و اینها را معیار قرار ندهد، هلاك خواهد شد.
نكوهش یا ستایش
آیا در این حدیث «تَعَمُّق» مذمت شده است یا اینكه حدیث اهل تعمُّق را می‌ستاید؟
1. جمعی گفته‌اند: نه مدح است و نه ذم، بلكه حدیث تنها خبر می‌دهد به اینكه جمعی چنین و چنان خواهند آمد.
2. بعضی گفته‌اند: حدیث در مدح آنهاست.
3. و گروهی حدیث را در مذمت مُتَعَمِّق می‌دانند.
ظاهر این حدیث، منع از فرورفتن در مسائل توحید و بسنده كردن بر نصوص است.[4]
مرحوم مجلسی در مرآةالعقول سه احتمال را مطرح می‌كند و بیان می‌دارد:
1. اینكه امام? فرمود: «مُتَعَمِّقُون» یعنی برای اینكه در آن ژرف بیندیشند.
2. مقصود این است كه (در ذات خدا) از دقت‌های عقلی بپرهیزند، بلكه در معرفت خدای سبحان بر آنچه خدا برایشان بیان كرده بسنده كنند.
3. برایشان معیاری باشد تا افكار [و عقایدشان] را بر آن عرضه دارند (و بسنجند) و نلغزند و به خطا نروند.
آن‌گاه می‌نویسد: نظر میانی اَظهر است.[5]
شواهدی وجود دارد كه مقصود از این حدیث، نكوهش و ذمّ مُتَعَمِّقُون است، نه ستایش آنها.
 
شاهد اول
لحن حدیث كه فرمود: «عَلِمَ أنـَّهُ یَكُونُ فی آخِرِ الزَّمانِ اَقوامٌ مُتَعَمِّقُون» لحن مدح نیست؛ وگرنه از آنها به «اقوامٌ» تعبیر نمی‌شد، بلكه با عباراتی نظیر «أولیائنا» ، «مِن شیعتنا» ، «اخوانی» و... یاد می‌شد. در روایات نمونه‌هایی برای این سخن هست آنجا كه پیامبر? - در مورد مؤمنین آخرالزمان - به اصحاب فرمودند: شما اصحاب منید و آنها برادران من... . تعبیر برادران را می‌آورد كه حكایت از مدح دارد.
در هرحال، لحن، چندان لحن تعریف نیست، بلكه عكس آن، بیشتر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه آنكه در پایان حدیث آمده است «فَمَن رامَ وَرآءَ ذلكَ فَقَدْ هَلَكَ» هشدار می‌دهد كه فراتر رفتن از محدودة این آیات انسان را هلاك می‌سازد.
به نظر می‌رسد این شاهد، مؤید مطلب است و شواهدی كه پس از این می‌آید قوی‌ترند.

شاهد دوم
در كلمات قصار امیرمؤمنان علی? آمده است كه:
اَلكُفرُ عَلی اَربَعِ دَعائِمَ: عَلی التَعَمُّق والتَّنازُع والزَّیغ والشِّقاق؛[6]
كفر بر چهار ستون استوار است:
كنجكاوی بی‌جا، نزاع كردن با یك‌دیگر، كجروی و میل به باطل، دشمنی و زیربار حق نرفتن.
بنابراین، كفر، ناشی از عللی است، كه یكی از آنها تعمُّق است كه در بعضی موارد به هلاكت می‌انجامد. در ادامه سخن امام? می‌فرماید: «فَمَن تَعَمَّق لَم‌یُنِبْ إلی الحَق»؛ هركس تعمُّق كند [در وادی‌های شبهه‌ناك فرو روَد و] به حقیقت باز نمی‌گردد.
مؤیّد این كلام مولا، جملاتی است كه ثقةالإسلام كلینی در اصول كافی از امیرمؤمنان چنین نقل می‌كند: «ولامُتَكلّف ولامُتَعَمِّق...»[7] ؛ مؤمنین نه متكلِّف‌اند (تا چیزی را كه در آنها نیست به زور بر خود ببندند) و نه متعمِّق (و زیاده‌رو).
بنابراین تعمُّق - به‌ویژه در ذات حضرت حق - از صفات مؤمن نیست و «مُتَعَمِّقُون» نمی‌تواند مدح باشد.
 
شاهد سوم
شاهد سوم كه از جهتی از شاهد دوم هم قوی‌تر می‌باشد مطلبی است كه در یكی از خطبه‌ها امیرالمؤمنین? به معرفی راسخین در علم می‌پردازد:
واعْلَم أنَّ الراسِخینَ فی العلم، هم الَّذینَ أغناهُمُ اللهُ عَن الإقْتِحام فی السُّدَدِ المَضروبة دونَ الغیوب، فَلَزِمُوا الإقرارَ بجُمْلة ما جَهِلُوا تفسیـرَه مـن الغَیـب المَحْجـوب؛ فقـالوا: } آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا {[8] فَمَدحَ الله - عزوجل - اعترافَهم بالعَجْز عن تناول ما لَم‌یُحیطوا به علماً، و سَمّی تَرْكَهُم التَّعَمُّق فی ما لَم‌یُكَلِّفْهم البحثَ عنه منهم رسوخاً، فَاقْتَصِر علی ذلك و لاتُقَدِّر عظمةَ الله سبحانه علی قَدْر عَقْلك فَتَكونَ مِنَ الهالكین؛[9]
بدان‌كه راسخان در علم آنهایند كه خداوند آنها را از دست یازی به آنچه خود بر آنها پوشیده داشت و جزو اسرار غیبی قرار داد، بی‌نیاز ساخت. پس آنان به همة آنچه كه تفسیرش را نمی‌دانند و بر آنها پوشیده است پای‌بندند و می‌گویند: «به آن ایمان آوردیم، همة آن از سوی پروردگارمان است»
پس خداوند اعترافشان را به عجز (و ناتوانی از رسیدن به آنچه از نظر علمی به آن احاطه نمی‌یابند) و ترك تعمق و فرورفتن‌شان را در آنچه كه مُكَلَّف به بحث از آن نیستند ستود و رسوخ نامید. تو هم به همین بسنده كن و عظمت خدای سبحان را با عقلت اندازه مگیر كه از هلاك شوندگان خواهی بود.
با توجه به این شواهد، به نظر می‌رسد كه حدیث در نكوهش تعمُّق است پس سزاوار، بلكه لازم است كه پژوهش‌گران در مباحث اعتقادی - پس از آنكه با براهین عقلی به اصول اصلی اعتقادی رسیدند - تسلیم ارشادات قرآنی و حدیثی امامان? باشند و از محدودة بیانات آن بزرگواران (كه مفسرین به حق كلام الهی‌اند) فراتر نروند و همة همتشان را در «تعقُّل در وحی»[10] به‌كار برند؛ زیرا به وسیلة نورانیت سخنـان آل محمد? می‌توان همـه حجاب‌های ظـلمانی را درید و به بحار انوار سبحـانی دست یافت، چه آنان مأمورند انسـان‌ها را از ظـلمت‌ها بـه سـوی نـور رهنمـون شونـد } لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ { [11]
با وجود سخنان هدایت‌آفرین آنها، حقیقت‌جوئی و هدایت‌یابی از سخن غیر ایشان به منزلة دست‌وپا زدن در تاریكی‌ها است.
 
پانوشت
 
[1]. تفسیر قمی2: 350.
[2]. عاصم بن حمید از راویان مورد وثوق و از اصحاب امام صادق? است و با واسطه از امام سجاد? روایت می‌كند.
[3]. اصول كافی1: 91، حدیث3؛ توحیدصدوق:283(باب40) حدیث2؛ بحارالانوار3: 263.
[4]. بحارالأنوار3: 264.
[5]. قوله? : متعمقون: أی لیتعمقوا فیه أو لایتعمقوا كثیراً بأفكارهم بل یقتصروا فی معرفته سبحانه علی ما بُیِّن لهم، أو یكون لهم معیاراً یعرضون أفكارهم علیها، فلایزلُّوا و لایخطأوا، و الأوسط أظهر. (مرآة العقول1: 320).
[6]. نهج البلاغه، حكمت 31 ص 473 ـ 474 ؛ شرح ابن ابی‌الحدید 18: 142؛ شایان ذكر است كه در «اصول كافی2: 392» این چهار ویژگی از شعبه‌های«غُلُوّ»به شمار آمده است.
[7]. اصول كافی 2: 226.
[8]. سورة آل عمران (3) آیة 7.
[9]. توحید صدوق: 55 - 56، حدیث 13؛ نهج البلاغه، خطبة 91، ص 125 (خطبة اشباح).
[10]. امام كاظم? به هشام فرمودند: یا هشام ما بَعَثَ الله أنبیاءَه و رُسُله إلى عباده إلا لِیَعقلُوا عن الله؛ ای هشام، خدا انبیا و فرستادگانش را به سوی بندگانش نفرستاده مگر اینكه مطالب و معارف دینی را از ناحیة خداوند بفهمند (یعنی تنها راهِ امن دریافتِ معارف و حقایق، فراگیری از انبیا است). ( اصول کافی 1: 16 ؛ تحف العقول: 383)
[11]. سورة ابراهیم (14) آیة 1.میرزاتاریخ : پنجشنبه 14 شهریور 1392 | 06:57 ب.ظ | نویسنده : مصطفی - mustafa . y | نظرات

  • paper | پرشین تم | خرید بک لینک