تبلیغات
بــــــــــرهان و عــــــــــرفان - دو سخن تامل برانگیز از صدرالمتالهین و ابن عربی

دو سخن تامل برانگیز از صدرالمتالهین و ابن عربی


در نقد مقاله ی گوساله پرستی در کلام حضرت علامه مطالبی عنوان شد که البته مملو 

از اشتباهات تاریخی و علمی است که به وقت خود ان شا الله بررسی خواهیم کرد که 

البته اگر به نقد اشتباهات نصیری توسط حجه الاسلام وکیلی مراجعه کنید بسیاری از

 اشتباهات تاریخی مقاله مذکور دستگیرتان خواهد شد.

نکته ی جالب توجه آنکه وقتی این جماعت از  توان پاسخ نصیری به نقدهای سریالی بر 

وی ناامید گشتند گفتند لااقل خود دست بکار شویم تا از این رسوایی رهایی یابیم و 

پاسخی بدهیم گرچه سطحی و غیرعلمی باشد بالاخره اسمش پاسخ است و دهان پر کن .

در مقاله ی مذکور مدام اتهام عینیت اشیا با ذات اقدس اله مطرح شد که نشان می دهد

 نویسنده مقاله ی مذکور نه درک درستی از عینیت در فلسفه دارد و نه تسلط و اطلاعی

 از آثار حضرات حکما و عرفا (رحمه الله علیهم).

برای اطلاع بیشتر از نظرات حکما و عرفا به نظر دو شاخص از این دو گروه

(حضرت صدرالمتالهین و جناب ابن عربی) اشاره ای می کنیم بلکه بعضی ها بفهمند 

و تهمت نزنند.

مرحوم صدرالمتالهین (قدس الله نفسه) :

برخی از جهلیه ی صوفیه گمان برده اند که ذات احدیت که در زبان عرفا به به مقام 

احدیت و غیب هویت و غیب الغیوب موسوم است ، تحقق بالفعلی جدای از مظاهر و 

جلوه ها ندارد و پنداشته اند که آنچه واقعیت دارد همان عالم صورت و قوای روحانی 

و حسی آن است و خداوند چیزی جز مجموعه این صورت و قوا نیست.

این قول کفری واضح و الحادی محض است که هرکس بهره ی اندکی هم از علم داشته 

باشد بدان تفوه نمی کند.(الحکمه المتعالیه ، ج2 ، ص345)


جناب ابن عربی :

او در مقام ظهور عین هر شیئی است ولی در مقام ذات اشیا با آن یگانگی ندارد او از 

چنین امری منزه و بلند مرتبه است.

 بلکه او اوست و اشیا اشیائند.(الفتوحات ، ج 2 ، ص 484 ، س 28)

تذکر :

اولا) لازم به تذکر است که گاهی ابن عربی سخنانی در تضاد با سخن فوق دارد که این

تضاد را می توان به پای تفاوت معنای عینیت در آثار وی بلکه در علوم مختلفه دانست

چون عینیت در فلسفه و عرفان به آن معنا نیست که مخالفین گمان می برند.

آنان فکر می کنند عینیت در فلسفه و عرفان یعنی حمل شائع صناعی آن هم حمل جزیی

بر جزیی مثل "زید پسر عمرو است".

در حالی که اگر هرکس دوکلام بدایه و نهایه را درست خوانده باشند می دانند که عینیت 

دراین مباحث یا از باب حقیقت و رقیقت است یا عینیت محیط و محاط و اصلا هیچ 

ربطی به این اشکالات بچگانه که البته ناشی از علم سرشار!! مخالفین است ندارد.

ثانیا) راجع به معنای ظهور ان شاء الله بعدا بحث خواهد شد که در اینجا مجال بحث 

پیرامون آن نیست.

" أعوذ بالله أن أكون من الجاهلین "

میرزا . م . یتاریخ : دوشنبه 31 تیر 1392 | 08:00 ب.ظ | نویسنده : مصطفی - mustafa . y | نظرات

  • paper | پرشین تم | خرید بک لینک