تبلیغات
بــــــــــرهان و عــــــــــرفان - طهارت اندر طهارت


طهارت اندر طهارت


براى مس معنى و عبارت          طهارت بایدت اندر طهارت 

یعنى باید در مس ظاهرى قرآن ، عضو بدن شما مثل دست ، هم باید نجس نباشد و طاهر باشد كه معنى كلمه اول طهارت است ، و هم باید وضو یا غسل یا تیمم على فرض جواز از این دو داشته باشى كه معنى طهارت دوم است یا بالعكس . و بر فرض اینكه وضو گرفته باشى و دست ملوث به لوث خون شود گر چه وضو باطل نشده است و طهارت دارد ولى چون به خون آلوده باز نمى تواند قرآن را مس نماید و عكس ‍ آن هم چنین است .
پس در مس ظاهرى قرآن دو نحوه طهارت نیاز است كه عهده دار بیان آن فقه حقه جعفریه سلام الله علیه و شریعت مطهره محمدیه (صلى الله علیه و آله و سلم ) است .

باید جملگى از مغز تا پوست       طهارت یابى از هر چه جز از دوست 

مراد از مغز باطن است و مراد از پوست ظاهر است كه در تمام مراتب ، مس قرآن را طهارت ضرورى است .تاریخ : دوشنبه 17 تیر 1392 | 01:51 ب.ظ | نویسنده : مصطفی - mustafa . y | نظرات

  • paper | پرشین تم | خرید بک لینک